Bel ons direct: 071 - 361 11 45

Bronckhorststraat 44, Noordwijk Bekijk de kaart

Disclaimer

De Tandenwinkel biedt op deze site informatie die uitsluitend bedoeld is voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie is zeker niet bedoeld als medisch advies. Niets uit onze websites mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, gedownload, of worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tandenwinkel. De Tandenwinkel handelt ook onder de naam Adenta.

Toepassingssfeer

Deze website richt zich voornamelijk tot personen met een uitneembare tandprothese. De informatie met betrekking tot producten, diensten en promotieacties zijn dusdanig in de desbetreffende landen v/d Europese gemeenschap van toepassing. De Webmaster beschouwt de bronnen waar uit de informatie afkomstig is als betrouwbaar. Met het oog op de kwaliteit en informatiewaarde van de website werd alles in het werk gesteld opdat deze pagina’s volledig zouden zijn en ontdaan van alle fouten op de dag van zijn realisatie. De karakteristieken kunnen veranderd worden zonder voorafgaand bericht. Alle mogelijke vermelde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en mogelijke fouten. De gepubliceerde afbeeldingen zijn niet bindend en louter illustratief.

Algemeen

De toegang tot deze website en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden en aan de wetgeving die gelden in desbetreffende landen van de Europese gemeenschap.

Auteursrecht

Copyright © 2004-2015. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere rechten inzake intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, geluiden, beelden/foto’s, webdesign, domeinnamen, software en ander materiaal op deze site berusten bij de initiatiefnemers van dit medium en haar gelieerde verenigingen of werden opgenomen met toestemming van de respectievelijke auteurs en licentiehouders.

Het is u toegestaan deze site te raadplegen en uittreksels ervan te reproduceren door afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiding onder derden, maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de voormelde kennisgeving betreffende het auteursrecht op elk uittreksel wordt overgenomen of vermeld. Reproducties van delen van deze site mogen in geen geval verkocht of verspreid worden met commerciële bedoelingen. Ze mogen evenmin gewijzigd, herwerkt of opgenomen worden in enige andere omgeving. Geen publicatie op internetsites, al dan niet op papier of een andere elektronische vorm, met inbegrip van het doorsturen naar enige andere site. Na gebruik van informatie dient uitdrukkelijk de bron van die documenten en herkomst genoemd worden, te weten de website van De Tandenwinkel – www.tandenwinkel.com. U kan op uw eigen website een link aanbrengen naar de website van De Tandenwinkel. Er wordt geen enkele andere vergunning noch enig ander recht verleend.

Productbeschikbaarheid

Een verwijzing naar een tandtechnisch product of dienst op deze site mag niet worden beschouwd als een aanbod om dat product of die dienst te verkopen of te leveren. Voorafgaand aan elke aankoop moeten specifieke inlichtingen worden ingewonnen betreffende de beschikbaarheid en geschiktheid van bepaalde producten, apparaat of dienst.

Inhoud

Op deze website vind u enkel informatie over de producten die er gemaakt worden en voorlichting en adviezen over draaggewoontes. Heeft u medische klachten, raadpleeg steeds uw huis- of tandarts. De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Ze mag niet de basis zijn voor specifieke doeleinden en er wordt geen enkele garantie gegeven betreffende haar nauwkeurigheid of volledigheid. Noch haar gelieerde partners, noch haar of hun werknemers, tandtechniekers of tandprothetci/tandprothesisten/denturisten ect. kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen, misverstanden of onkosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van – maar niet beperkt blijvend tot – winstderving, onrechtstreekse of incidentele lichamelijke schade of bedrijfsschade.

Opmerkingen

Mocht u onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-of-date informatie tegen komen, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons over opneemt dmv een e-mail te sturen naar info@tandenwinkel.com. Hebt u mogelijk opmerkingen of kritieken betreffende deze website, positief of negatief – laat het ons bij voorkeur ook weten.

Gekoppelde sites

Op diverse plaatsen op deze site krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere Internet sites die relevant zijn voor een bepaald aspect van een gebitsprothese, tandversiering of ander hulpmiddel. Dat betekent niet noodzakelijk dat onze tandprothetische praktijk banden heeft met die andere sites of hun eigenaars. Hoewel onze tandprothesisten ervan uitgaan dat die andere sites uw belangstelling verdienen, op welke wijze dan ook, kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor deze andere sites en de informatie die zich daarop bevindt. Deze sites noch de informatie erop werden door of haar gelieerde tandprothetische praktijken geverifieerd of zelfs goedgekeurd. Indien u vaststelt dat u op een bepaald ogenblik terechtgekomen bent op een andere site, kunt u altijd naar deze site terugkeren via de pijl “Vorige” of via www.tandenwinkel.nl.

Hoe weiger ik cookies?

In uw browser kunt u bepalen of u cookies weigert of aanvaardt. U kunt ook vragen om een melding te krijgen wanneer een cookie geactiveerd wordt. In de Help-functie van uw browser vindt u hoe u die parameters kunt wijzigen. Indien u uw keuze wenst te wijzigen en bijvoorbeeld cookies wilt weigeren nadat u ze geaccepteerd heeft, kan u in uw browser via een optie alle cookies verwijderen die al in het geheugen zitten. Bekijk de ‘Help’-functie in uw browser voor meer informatie. U zult dan uw instellingen moeten wijzigen om in de toekomst niet langer cookies toe te laten. Let wel: als u cookies weigert, zal u niet van alle opties op onze website gebruik kunnen maken. Mogelijk kunt u dan geen boeking/afspraak meer maken. Door op onze website te surfen, gaat u akkoord met onze verklaring over werkwijze en cookies.

Vergaren en gebruiken van persoonlijke informatie

helpen het gebruik van de site op te volgen en moet de verdere ontwikkeling van de site ten goede komen. Daarbij worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens vergaard of opgeslagen. Wij behouden ons het recht voor informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dat gepast achten. Wanneer u contact met ons opneemt, kan het gebeuren dat wij informatie registreren (uw naam, postadres, e-mail adres, de aard van uw verzoek en eventueel nog andere gegevens) met de bedoeling te kunnen voldoen aan uw verzoek. Deze informatie zal ons helpen u achteraf informatie te bezorgen die relevant is voor uw behoeften als kunstgebitdrager en client. U mag geen informatie over andere leden van uw gezin verstrekken zonder hun toestemming. Alle persoonlijke gegevens die eventueel worden verstrekt, zullen opgenomen worden in ons klantenbestand.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die u op onze dental website invult worden steeds vertrouwelijk en discreet behandeld, zodat uw privacy optimaal gewaarborgd blijft. U kunt uw gegevens te allen tijde laten opvragen, verbeteren of zelfs volledig laten schrappen. Aangezien we gesteld zijn op discretie van onze klanten hebben we gekozen om bij de recensies fictieve profielen te plaatsen.

Ons team van deskundigen geeft u graag info en advies.

Met vriendelijke groet en bedankt voor uw bezoek aan De Tandenwinkel in Noordwijk.